Colegio Escolapios Algemesí

ERASMUS +


More than 10 countries visited, 6 finished projects: 5 of them for teaching training in European countries during the school years 2015-16, 2016-17, 2018-19 and 2019-20, and another one for students’ exchange “For a greener world, let the children act” during the school years 2015-2017, the project “Ready, Steady, Go… to 2020” that is still going on, and two more for students’ exchange that are pending of approval, around twenty teachers involved with more than 40 pupils from 5th and 6th grade of primary school that have left their homes, mostly for the first time, to live one of the most life-changing experiences available for them.

We can give you numbers, but above all we can assure you that this opportunity, for which our school has been strongly betting on for more than 5 years, has made us grow up as a school, as a community and as a group.

The internationalization of our centre and its openness to Europe is something that make us proud and at the same time represents a responsibility. Teachers and students from more than ten European countries know how we work; we have given a little bit of what we are to gain much more.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Més de 10 països visitats, 6 projectes finalitzats: 5 d’ells de formació del professorat a països europeus durant els cursos 2015-16, 2016-17, 2018-19 i 2019-20, i l’altre d’intercanvi d’alumnes “For a greener world, let the children act” durant els cursos 2015-2017, el projecte “Ready, Steady, Go... to 2020” que tenim en marxa, i dos projectes més d’intercanvi d’alumnes pendents de ser aprovats, una vintena de docents involucrats juntament amb més de 40 alumnes de 5é i 6é de primària que han eixit de les seues cases, en moltes ocasions per primera vegada, per a viure una de les experiències més importants de les seues vides.

Podem donar xifres, però per damunt de tot, podem assegurar-vos que aquesta oportunitat per la que l’Escola Pia d’Algemesí du més de 5 anys apostant fortament, ens ha fet créixer com a escola, com a comunitat i com a grup.

La internacionalització del nostre centre i l’apertura a Europa són un orgull i a la vegada una responsabilitat. Docents i alumnes de més de deu països europeus coneixen la nostra forma de treballar, hem donat un poc del que som per a guanyar molt més.

ENLLAÇOS DESTACATS