Colegio Escolapios Algemesí

PLURILINGÜISME


Quina metodologia s’utilitza al centre?

Adoptem un enfocament plurilingüe integrat tant en l’ensenyament de llengües (TIL) com en l’ús vehicular d’aquestes (TILC). Aquest enfocament es basa en el fet de desenvolupar la competència comunicativa del nostre alumnat en totes les llengües que es treballen al nostre centre: valencià, castellà, anglés i alemany.

A més de les assignatures de llengua, utilitzem tant el valencià i el castellà com l’anglés com a llengües vehiculars en les matèries que impartim al nostre centre i, per tant, tractem de manera integrada llengües i contingut.

Participem en diversos programes Erasmus, immersions lingüístiques i viatges didàctics a l’estranger. Realitzem un intercanvi lingüístic en secundària amb un institut a Nuremberg (Alemanya), els alumnes de 6é gaudeixen d’una immersió lingüística a Oliva, el viatge de 4t d’ESO es realitza a Londres i moltes altres activitats complementàries que afavoreixen la formació plurilingüe i intercultural dels nostres alumnes.

Quines són les llengües estrangeres que s’imparteixen al centre?

Pensem que l’adquisició de llengües estrangeres és un punt essencial en la formació del nostre alumnat que farà servir en el seu futur professional. Impartim l’assignatura de Llengua Anglesa com a primera llengua estrangera, però també l’utilitzem com a llengua per a l’aprenentatge d’algunes matèries.

A més a més, oferim la possibilitat d’aprendre alemany en secundària, llengua que complementa les altres tres i que pot millorar opcions professionals futures dels nostres alumnes.

Com s’avalua l’adquisició de la competència comunicativa en les diferents llengües?

Seguim les indicacions del currículum per a avaluar les diferents matèries i els nostres alumnes s’examinen de les proves homologades de nivell bàsic d’anglés i alemany.

A banda d’aquestes proves, l’alumnat té l’oportunitat de presentar-se a les proves d’A2, B1 i B2 de la Universitat de Cambridge al nostre centre ja que som seu examinadora. Amb aquestes proves els nostres alumnes aconsegueixen una qualificació amb reconeixement internacional que els servirà tant en l’àmbit acadèmic com laboral.

A més a més, preparem i assessorem els alumnes de 4t d’ESO per poder presentar-se a les proves oficials de valencià del nivell C1 de la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià.

 

 

ENLLAÇOS DESTACATS