Colegio Escolapios Algemesí

PASTORAL I ACCIÓ SOCIAL


L'Escola Pia participa a l'Evangelització per mitjà de l'educació integral de xiquets i joves, preferentment pobres, destacant l'educació en la fe.

Per impulsar aquesta dinàmica evangelitzadora, el centre compta amb un Equip de Pastoral i Acció Social, format per educadors del Centre.

Quina és la seua finalitat?

 • Proposar, per a l'aprovació de l'Equip Directiu, un valor anual com a referent de les activitats evangelitzadores i socials de la programació anual de Centre
 • Planificar les activitats pastorals i d'Acció Social de centre
 • Promoure les activitats de formació religiosa i social
 • Responsabilitzar-se de les activitats i grups d'Acció Pastoral i Social
 • Afavorir un ambient de Centre que impulse les activitats pastorals i socials
 • Col·laborar i integrar les activitats pastorals en horari escolar i extraescolar


Quines accions impulsa?

 • L'oració del matí a les aules i oració contínua.
 • Les grans campanyes de Centre.
 • El Projecte de sensibilització social "Escola Oberta".
 • Els moments i espais de celebració: Advent-Nadal, Quaresma-Pasqua, etc.
 • La difusió de lema i les propostes d'activitats en relació amb aquest.
 • Recés i Convivències inicials i finals.

Aquestes accions es duen a terme amb una participació activa integrada en la programació de l'Ensenyament Religiós Escolar i el Pla d'Acció Tutorial.

Què és el DAS?

És el Departament d'Acció Social i pretén seguir el projecte educatiu de Calassanç per assolir el bé de la societat.

Què fem en aquest departament?

El coordinador del departament junt a l'equip de Pastoral de centre, du  a terme diverses accions al llarg de el curs. Algunes són, per exemple: l'organització del voluntariat escolar i la coordinació i organització de les diferents campanyes que es treballen durant el curs (Pobresa Zero, Campanya del Kilo-Càritas, Dia de la Pau, Mans Unides, Projecte Escolapi Solidari).

Quina és la finalitat del DAS?

 • Despertar la sensibilitat i la capacitat d'anàlisi dels nostres alumnes davant les situacions de pobresa econòmica, social i cultural.
 • Detectar i atendre els més necessitats en els nostres contextos immediats.
 • Facilitar i orientar el canvi personal en habilitats, actituds i compromisos, a favor d'una societat més justa i fraternal.
 • Promoure l'esperit crític per mitjà dels recursos necessaris per a analitzar la realitat des d'un punt de vista humà i cristià.
 • Acompanyar els alumnes cap a una ciutadania madura per ser agents de canvi social.
 • Oferir als exalumnes, professors i altres persones vinculades a l'Escola Pia la possibilitat de participar en totes les activitats proposades pel departament.
 • Estar en contacte i col·laborar amb els que lluiten per un món millor: ONG, voluntariat, moviments de solidaritat ... 

 

Descargas / Enlaces

13-05-2020 Document ARJE pdf
13-05-2020 Tríptic ARJE pdf
13-05-2020 Vídeo ARJÉ www
13-05-2020 Pastoral Betània www

ENLLAÇOS DESTACATS