Colegio Escolapios Algemesí

DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ (Ed. Secundària)


QUI FORMA EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ?

-Mª Carmen Borràs Alborch: Orientadora i cap del departament
-Ciara Àngela Martínez Carbonell: Mestra especialista en Pedagogia Terapèutica
-Els professors dels àmbits en els programes PMAR i PR4.

A QUINS ALUMNES ATEN EL DEPARTAMENT?

A tots els alumnes d’ESO i FPB

QUINS ÀMBITS D’ACTUACIÓ TÉ EL DEPARTAMENT?

Presenta tres àmbits d’actuació: amb els alumnes, amb les famílies i amb els professors.

QUINES ACTUACIONES DESENVOLUPA AMB ELS ALUMNES?

-Reforç al procés ensenyança-aprenentatge: avaluació sociopsicopedagògica dels alumnes, adopció de mesures d’atenció a la diversitat, seguiment dels alumnes amb dificultats (NESE, necessitats de compensació de desigualtats…), …
-Orientació acadèmica i professional: programa de presa de decisions, optativitat, consell orientador, dossier “Eixides en acabar ESO”, Programa Mentor, blog del departament d’orientació…
-Acció tutorial: aplicació del PAT, acollida i integració dels alumnes, pla d’acollida als nouvinguts, col·laboració amb les tutories grupals, tutories individuals...

I AMB LES FAMÍLIES?

-Assistència a reunions de pares
-Col·laboració amb les famílies
-Blog del departament d’orientació amb artícles, pautes… per a pares.

I AMB ELS PROFESSORS?

- Particpació en reunions d’etapa, cicle, COCOPE, departaments…
- Col·laboració i assessorament per aplicar les mesures d’atenció a la diversitat
- Assessorament amb les tutories.
- Elaboració de materials..
- Facilitar la col·laboració amb agents externs al centre (serveis socials, USMIA, gabinets privats…)

EN QUINS DOCUMENTS ES BASA EL DEPARTAMENT PER ATENDRE ALS ALUMNES?

- PADIE: Pla d’Atenció a la Diversitat i la Inclusió Educativa
- PAT: Pla d’Acció Tutorial

COM PUC CONTACTAR AMB EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ?

A través del correu: orientador.algemesi@escolapiosbetania.es


 

 

 

ENLLAÇOS DESTACATS